VSLP – Vietnam Symposium on Leadership and Public Policy 2018

October 16,2018

Đây là hội thảo nhắm đến các nhà khoa học, nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách, các chính khách và doanh nghiệp tại Việt Nam, được tổ chức bởi AVSE Global và Viện lãnh đạo học, vào ngày 30 và 31/10/2018 tại địa điểm Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. Hội thảo lần đầu tiên được tổ chức này có chủ đề “Đổi mới chính sách và lãnh đạo học trong kỷ nguyên số”.

VSLP nhắm đến mục tiêu phát triển những sáng kiến và kinh nghiệm nghiên cứu chung giữa các chuyên gia Việt Nam và quốc tế đặt trong bối cảnh của cả Việt Nam và quốc tế. Hội thảo mang đến cơ hội cho tất cả các khách mời tham dự ở các lĩnh vực khác nhau chia sẻ kiến thức và sự phát triển của các mô hình liên quan tới lĩnh vực quản lý, lãnh đạo học, quản trị và quản lý nhà nước, cũng là cơ hội chia sẻ những kết quả và các công trình nghiên cứu mới nhất cho tất cả mọi người tham gia.

Thông qua kết quả của Hội thảo lần đầu tiên tổ chức, AVSE Global mong muốn nâng hội thảo về lãnh đạo và chính sách của Việt Nam lên tầm khoa học quốc tế, mở cửa đón nhận những nghiên cứu và ý kiến, chính sách quốc tế trong lĩnh vực này.

Thông tin chi tiết: https://vslp2018.sciencesconf.org/