VSOE – Vietnam Symposium on Advances in Offshore Engineering 2018

October 16,2018

Sự gia tăng dân số và tốc độ phát triển của các hoạt động kinh tế trên thế giới dẫn đến nhu cầu năng lượng tăng cao. Trong khi đó, nguồn năng lượng không tái tạo được dự báo sẽ sớm trở nên cạn kiệt. Tại Việt Nam, việc sử dụng năng lượng đã tăng hơn 100% trong thập kỷ qua. Dự kiến đến năm 2020 Việt Nam cần hơn 500 TWh, và có thể tăng gấp đôi vào năm 2030. Điều quan trọng cần lưu ý là để đáp ứng nhu cầu năng lượng hiện nay, Việt Nam hiện phải nhập 2.4% tổng tiêu thụ năng lượng. Đầu tư cho năng lượng tái tạo ở Việt Nam cũng đã được thực hiện nhưng vẫn ở mức độ khiêm tốn mặc dù đất nước có tiềm năng vô cùng lớn cho năng lượng tái tạo, cụ thể là năng lượng gió, năng lượng sóng, thủy triều và dòng chảy…

Trong bối cảnh đó, Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global), phối hợp với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (NUCE), dưới sự bảo trợ của Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình quốc tế (ISSMGE), tổ chức Hội thảo quốc tế về Tiến bộ Công nghệ ngoài khơi (VSOE 2018), chủ đề “Năng lượng và Địa kỹ thuật” từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 11 năm 2018 tại Hà Nội. Hội thảo nhắm đến mục đích chính:

  • Thảo luận chính sách năng lượng giữa Chính phủ và các nhà đầu tư, nhà khoa học trong và ngoài nước.
  • Tăng cường nhận thức về năng lượng tái tạo.
  • Phục vụ chiến lược phát triển năng lượng.
  • Qua kênh quốc tế, cập nhật, chuyển giao công nghệ và kỹ thuật xây dựng và khai thác năng lượng xa bờ.
  • Mở ra cơ hội hợp tác đầu tư cho các công ty Việt Nam và quốc tế.

VSOE 2018 có sự tham gia của những chuyên gia nổi tiếng thế giới và Việt Nam như :

 • Eamon McKeogh (Tiến sĩ, Phó giám đốc trung tâm biển và năng lượng tái tạo, Giảng viên trường đại học College Cork)
 • Lars Andresen (Tiến sĩ, Giám đốc điều hành viện địa kỹ thuật Na-uy)
 • Mark Randolph (Giáo sư trường đại học Western Australia, trung tâm hệ thống nền móng ngoài khơi)
 • Nick Ramsey (Lãnh đạo GeoConsulting Leader, Fugro GeoConsulting)
 • Nguyễn Hồng Minh (Phó viện trưởng, viện dầu khí Việt Nam).